در اسکلت 4500 ساله یک مرد، "پابند" یافته شد

در اسکلت 4500 ساله یک مرد، "پابند" یافته شد

iskelet halhal

بر روی اسکلتهایی که از مزارهای متعلق به 4500 سال قبل در حین حفاریهای باستانشناسی منطقه رسول اورن واقع در اولوسوالی اوغورلوداغ چوروم یافته شد، لوازم تزئینی، اسلحه و زینت آلات یافته شد. دنیای علوم، یافته های بسیار مهمی را به جهان ارائه میدهند. آثاری که در این حفاریها به دست امده اند، مورد بررسی قرار گرفته، پس از تعمیر به موزیم برده میشوند.


برچسب ها: یک مرد "پابند" یافته شد , در اسکلت 4500 ساله