امروز در تاریخ چه گذشت ؟  نهم جنوری  ۲۰۲۱ میلادی

شرح بعضی از  حوادث برجسته به وقوع پیوسته درطول تاریخ در این روز

1561223
امروز در تاریخ چه گذشت ؟  نهم جنوری  ۲۰۲۱ میلادی

اینک میپردازیم به تقدیم برنامه «امروزدر تاریخ چه گذشت» امروزی مان که مصادف است با نهم جنوری سال ۲۰۲۱. در این برنامه شما عزیزان را با شرح بعضی از  حوادث برجسته به وقوع پیوسته درطول تاریخ در این روزخبردارمیکنیم.

درتاریخ نهم جنوری سال  ۱۹۱۶،  جنگهای سد البحر پایان یافت.

جنگهای سد البحر یکی از بزرگترین و آخرین نبردهای چناق قلعه بود.

درتاریخ نهم جنوری سال  ۱۹۳۶،  دانشکده زبان و تاریخ دانشگاه انقره با مراسمی که با شرکت مصطفی کمال آتاترک بنیانگذار جمهوری تورکیه ترتیب یافت، به فعالیت آموزشی آغاز نمود. سافت آرکان " Saffet Arıkan " وزیر آموزش و پرورش وقت طی سخنانی در این مراسم گفت : این کودکان و فرزندان ترک هستند که به فرهنگ جهانی به ظاهر فرسوده روحی تازه خواهند دمید.

درتاریخ نهم جنوری سال  ۱۹۵۱،   مرکز مجمع عمومی سازمان ملل متحد گشایش یافت. خاکهای مورد استفاده از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با اینکه در داخل مرزهای ایالات متحد آمریکا قرار دارند ولی مطابق با قوانین محلی، ایالتی و فدرآل بعنوان خاکهای بین المللی تلقی می شوند.

درتاریخ نهم جنوری سال  ۱۹۰۰،  امور احداث خطوط راه آهن قاهره در مصر به اتمام رسیده و اولین قطار به سفرهای خود آغاز کرد.

درتاریخ یازدهم جنوری سال  ۱۹۹۱،  استعمال سیگار در وسائط نقلیه عمومی و نیز آگهی محصولات دخانیات ممنوع اعلام شد.اخبار مربوطه