امروز در تاریخ چه گذشت ؟  ششم جنوری  ۲۰۲۱ میلادی

شرح بعضی از  حوادث برجسته به وقوع پیوسته درطول تاریخ در این روز

1558440
امروز در تاریخ چه گذشت ؟  ششم جنوری  ۲۰۲۱ میلادی

اینک میپردازیم به تقدیم برنامه «امروزدر تاریخ چه گذشت» امروزی مان که مصادف است با ششم جنوری سال ۲۰۲۱. در این برنامه شما عزیزان را با شرح بعضی از  حوادث برجسته به وقوع پیوسته درطول تاریخ در این روزخبردارمیکنیم.

درتاریخ ششم جنوری سال  ۱۸۳۸،   ساموئل موریس اختراع جدیدش را که تلگراف نام داشت را به نمایش گذاشت. این اختراع نظام ارتباطی جهان آنروز را متحول کرد.

درتاریخ ششم جنوری سال  ۱۹۱۲،   ایالت نیومکسیکا به صفت چهل وهفتمین ایالت به ایالات متحده آمریکا پیوست.

درتاریخ ششم جنوری سال  ۱۹۲۱،   جنگ اول اینونو از سوی تورکها برای رهایی اراضی تحت اشغال وطن شروع شد و با پیروزی ملت تورک به پایان رسید.

درتاریخ ششم جنوری سال  ۱۹۵۶،   تورکیه مقام اول مسابقات جهانی نمایشهای آکروباتیک هوایی در کانادا را از ان خود کرد.

درتاریخ ششم جنوری سال  ۱۹۶۰،  سنگ تهداب پالایشگاه مرسین بر زمین نهاده شد. برای ساخت این پالایشگاه که هر روز 9 هزار تن نفت تصفیه می کرد 15 هزار تن فولاد استفاده شد.

درتاریخ ششم جنوری سال  ۱۹۸۴،  خریدو فروش ارز در تورکیه آزاد شد. این در حالی است که قبلا در اختیار داشتن ارز توسط اتباع تورکیه ممنوع بود.اخبار مربوطه