امروز در تاریخ چه گذشت ؟ ۲۵ نوامبر ۲۰۲۰ میلادی

شرح بعضی از  حوادث برجسته به وقوع پیوسته درطول تاریخ در این روز

1534070
امروز در تاریخ چه گذشت ؟ ۲۵ نوامبر ۲۰۲۰ میلادی

اینک میپردازیم به تقدیم برنامه «امروزدر تاریخ چه گذشت» امروزی مان. در این برنامه شما عزیزان را با شرح بعضی از  حوادث برجسته به وقوع پیوسته درطول تاریخ در این روزخبردارمیکنیم.

 

در تاریخ ۲۵ نوامبر سال ۱۰۷۲ ، سلطان آلپارسلان بزرگ حاکم سلجوقیان، در هنگام لشکر کشی سمرقند دستگیرشد. اوتوسط  قوماندان  قلعه برزم با ضربات کارد کشته شد.

 

در تاریخ ۲۵ نوامبر سال ۱۸۹۳ ،  آنچه در كتيبه هاي اورخون نوشته شده است و در رابطه به تاريخ توركان روشنی می اندازد، برای اولین بارتوسط عضو هیئت علمی دانشگاه کوپنهاگن ویلهلم لودویگ تامسن خوانده شد.

 

در تاریخ ۲۵ نوامبر سال ۱۹۹۹ ،  محکمه عالی تورکیه حکم اعدام رهبر سازمان تروریستی و جدایی طلب عبدالله اوجالان را به اتفاق آرا به تصویب رسانیده، صادر کرد.

 

در تاریخ ۲۴ نوامبر سال ۲۰۱۶ ٬   فیدل کاسترو رهبر انقلاب کیوبا در سن 90 سالگی چشم از جهان پوشید.

 اخبار مربوطه