امروز در تاریخ چه گذشت ؟ ۲۴ نوامبر ۲۰۲۰ میلادی

شرح بعضی از  حوادث برجسته به وقوع پیوسته درطول تاریخ در این روز

1533392
امروز در تاریخ چه گذشت ؟ ۲۴ نوامبر ۲۰۲۰ میلادی

اینک میپردازیم به تقدیم برنامه «امروزدر تاریخ چه گذشت» امروزی مان. در این برنامه شما عزیزان را با شرح بعضی از  حوادث برجسته به وقوع پیوسته درطول تاریخ در این روزخبردارمیکنیم.

 

در تاریخ ۲۴ نوامبر سال ۱۸۵۹ ٬   کتاب دانشمند بریتانیایی داروین با نام "منشا انواع" منتشر گردید که باعث اختلاف و جدال شدید بین جامعه علمی و نهادهای مذهبی شد. در این کتاب داروین برای اولین بار، تیز تئوری تکامل خود را ارائه کرد.

 

در تاریخ ۲۴ نوامبر سال ۱۹۲۸ ٬   قانون مربوط به تاسیس "مکاتب دولتی" در تورکیه منتشر شد. در این روز عنوان "معلم اول تورکیه" به مصطفی کمال آتاتورک داده شد. در صدمین سالگرد تولد آتاتورک نیز ۲۴ نوامبر، به مناسبت گرامیداشت یاد وی با نام روز معلم نامگذاری شد. از سال ۱۹۸۱ به بعد در تورکیه 24 نوامبر به عنوان "روز معلم" گرامی داشته می شود.

 

در تاریخ ۲۴ نوامبر سال ۱۹۳۴ ٬   غازی مصطفی کمال اولین رئیس جمهور تورکیه بر اساس قانون تصویب شده در مجلس ملی کبیر تورکیه نام خانوادگی "آتاتورک" را دریافت کرد. این قانون فقط به غازی مصطفی کمال اجازه می داد که از نام خانوادگی آتاتورک استفاده کند.

 

در تاریخ ۲۴ نوامبر سال ۲۰۱۷ ٬   تروریست های القاعده به مسجدی در شهر عریش مصر با بمب و سلاح حمله کردند. در این حمله ۳۰۵ تن به شهادت رسیدند و بیش از ۱۰۰ تن دیگر نیز زخمی شدند.

 

 اخبار مربوطه