امروز در تاریخ چه گذشت ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۰ میلادی

حوادث برجسته به وقوع پیوسته درطول تاریخ در این روز

1494432
امروز در تاریخ چه گذشت ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۰ میلادی

  اینک میپردازیم به تقدیم برنامه «امروزدر تاریخ چه گذشت» امروزی مان. در این برنامه شما عزیزان را از حوادث برجسته به وقوع پیوسته درطول تاریخ در این روز خبردارمیکنیم.

در تاریخ ۲۱سپتامبر سال  ۱۷۹۲   در پی وقوع انقلاب فرانسه، شورای قانونگذاری این کشور پادشاهی را ملغی کرد. در این کشور جمهوری اعلام شد. لوئیز شانزدهم پادشاهی که از تخت برکنار شد چهار ماه بعد به اتهام خیانت با گیوتین اعدام شد.

 

  در تاریخ ۲۱سپتامبر سال  ٬۱۸۵۸   انگلستان، بهادر شاه آخرین امپراتور بابر را از قدرت عمل ساقط کرد و بدین ترتیب امپراتوری بابر که یک امپراتوری با منشا ترک - مغول بود، ساقط شد.

 

در تاریخ ۲۱سپتامبر سال  ٬۱۸۶۶  هربرت جورج ولز نویسنده انگلیسی رمان های مشهوری چون "ماشین زمان" و "جنگ دنیاها" متولد شد.اخبار مربوطه