امروز در تاریخ چه گذشت ۲۴ آگست ۲۰۲۰

حوادث برجسته به وقوع پیوسته درطول تاریخ در این روز

1478508
امروز در تاریخ چه گذشت ۲۴ آگست ۲۰۲۰

 

 

  اینک میپردازیم به تقدیم برنامه «امروزدر تاریخ چه گذشت» . در این برنامه شما عزیزان را از حوادث برجسته به وقوع پیوسته درطول تاریخ در این روز خبردارمیکنیم.

  • در تاریخ ۲۴ آگست سال ۱۵۱۶ ٬ اردوی عثمانی تحت فرماندهی یاوز سلطان سلیم در نبرد مرکیدابوک، اردوی مملوک را شکست داد و کشورهای سوریه ، لبنان و فلسطین تحت سیطره عثمانی قرار گرفتند.
  • درتاریخ ۲۴ آگست سال ۱۵۷۲ ٬ کاتولیک ها در فرانسه به دستور شاه چارلز نهم به پروتستان های غیرمسلح حمله کردند. دهها هزار نفر از آنها را٬ مورد حمله قرار داده و به قتل رسانیدند. این حادثه درتاریخ با عنوان "قتل عام مقدس بارتولومه" به ثبت رسید.
  • در تاریخ ۲۴ آکست سال ۱۹۹۱ ٬ از رئیس جمهور اتحاد جماهیر شوروی ، میخائیل گورباچف ​​، منشی عمومی حزب کمونیست خواسته شد تا  ازمقام رهبری حزب استعفا دهد و حزب را منحل اعلام کند. همان روز، استونیا ، لتونیا و اوکراین از جدایی خود ازاتحاد جماهیر شوروی خبر دادند
  • و در تاریخ ۲۴ آگست سال ۲۰۱۶ ٬ اردوی تورکیه در مقابل سازمان های تروریستی داعش و پی/ وای /دی در سوریه عملیات"سپر فرات" را آغاز کرد.


اخبار مربوطه