امروز در تاریخ چه گذشت؟ چهار شنبه 13 قوس 1398 هجری شمسی

مهمترین حوادث ووقایع به وقوع پیوسته درطی تاریخهای چهارم دیسامبردرجهان

امروز در تاریخ چه گذشت؟ چهار شنبه 13  قوس 1398 هجری شمسی

 

سلام دوستان گران ارج برنامه امروز در تاریخ چه گذشت!

اینک با تقدیم مهمترین حوادث ووقایع به وقوع پیوسته درطی تاریخهای چهارم دیسامبردرجهان درخدمت تان قرار داریم.

*** در تاریخ چهارم دیسامبرسال 1154 برای اولین بار یک انگلیسی به صفت پاپ برگزیده شد. نیکلاس برِیکسپیر با صفت هادریانوس چهارم، به مقام پاپ برگزیده شد.

*** در تاریخ چهارم دیسامبرسال 1858، انگلیسی ها، بابر شاه دوم حاکم امپراتوری تورک در هندوستان را از تخت سلطنت برکنار کرده و به حاکمیت تورکها در هندوستان که از دوره سلطان محمود غزنوی به مدت 9 قرن ادامه یافته بود، پایان بخشیدند. بابر شاه به برما تبعید شد.

*** در تاریخ چهارم دیسامبرسال 1856،  سلطان عبدالمجید پادشاه عثمانی با هدف رسانیدن کدر بروکرات برای این حکومت، مکتب ملکیه را تاسیس کرد.

*** در تاریخ چهارم دیسامبرسال 1943، روزولت رئیس جمهور آمریکا و چرچیل نخست وزیر انگلیس، با هدف مذاکره جهت وارد کردن تورکیه در جنگ بر علیه آلمان،  با عصمت اینونو رئیس جمهور تورکیه در قاهره دیدار کردند. در نتیجه این مذاکرات سه روزه، عصمت اینونو درخواست آمریکا و انگلیس مبنی بر داخل شدن تورکیه در جنگ را رد کرد. تورکیه کوتاه مدتی قبل از پایان جنگ بر علیه آلمان و جاپان اعلام جنگ کرده و در بین موسسین سازمان ملل جای گرفت.

*** در تاریخ چهارم دیسامبرسال 2011، سوکراتس (سقراط) ستاره ملی فوتبال برزیلیا در سن 57 سالگی چشم از جهان پوشید.

 

 

 اخبار مربوطه