امروز در تاریخ چه گذشت؟ جمعه 11 قوس 1398 هجری شمسی

مهمترین حوادث ووقایع به وقوع پیوسته درطی تاریخهای دوم دیسامبردرجهان

امروز در تاریخ چه گذشت؟ جمعه 11  قوس 1398 هجری شمسی

اینک با تقدیم مهمترین حوادث ووقایع به وقوع پیوسته درطی تاریخهای دوم دیسامبردرجهان درخدمت تان قرار داریم.

*** در تاریخ دوم دیسامبرسال 1804 ناپلئون پناپارت در مراسمی با حضور پاپ در پاریس تاج امپراطوری را بر سر گذاشت.

*** در تاریخ دوم دیسامبرسال 1873 " بورس تحویلات سعادت " اولین بورس امپراطوری عثمانی آغاز بکار کرد.

*** در تاریخ دوم دیسامبرسال 1888 نامق کمال نویسنده و شاعر معروف در 48 سالگی در جزیره ساکز چشم از جهان فرو بست.

*** در تاریخ دوم دیسامبرسال 1920 بین مجلس ملی کبیر تورکیه و ارمنستان قرارداد گومرو به امضا رسید. این قرارداد به مورد اجرا گذاشته نشد ولی با قرارداد مسکو و قارص، مرزهای شرقی تورکیه تعیین شد.

*** در تاریخ دوم دیسامبرسال 1942 دانشمندان آمریکایی اولین واکنش اتمی زنجیره کنترل شده را انجام دادند. این فعالیت پایه ساخت بمب اتم را تشکیل داد.

*** در تاریخ دوم دیسامبرسال 1956 فیدل کاسترو با کشتی تفریحی گرانما وارد کیوبا شد. 5 سال بعد در همان روز کاسترو خود را به عنوان رهبر کمونیزم در کیوبا اعلام کرد.

*** در تاریخ دوم دیسامبرسال 1982 اولین قلب مصنوعی ساخته شده از سوی دکتر رابرت جارویک، به خانم مریض بنام بارنی کلارک انتقال داده شد. کلارک  صرفا 112 روز پس از این عمل جراحی توانست زنده بماند.

*** در تاریخ دوم دیسامبرسال 1993 پابلو اسکوبار امپراطور مواد مخدر در کلمبیا که  موضوع فلم های بسیاری نیز شده، در درگیری با نیروهای امنیتی در شهر مدلین کشته شد.اخبار مربوطه