امروز در تاریخ چه گذشت؟ جمعه 17 عقرب 1398 هجری شمسی

مهمرین حوادث و وقایع رخداده در طول تاریخ های هشتم نوامبر درجهان

امروز در تاریخ چه گذشت؟ جمعه 17 عقرب 1398 هجری شمسی

اینک با تقدیم مهمرین حوادث و وقایع رخداده در طول تاریخ های هشتم نوامبر درجهان درخدمت تان قرار داریم.

***

***  درتاریخ هشتم نوامبر سال 1520، به دستور کریستین دوم، پادشاه دنمارک، "حمام خون استکهلم" با گردن زدن اشراف سویدنی انجام شد و در نتیجه این قتل عام،میان دنمارک و سویدن جنگ آغاز شد. 

***  درتاریخ هشتم نوامبر سال 1793، موزیم لوور پاریس که درسطح جهان شهرت دارد، بازشد. لوور در ابتدای قرن سیزدهم، به عنوان یک قلعه ساخته شده بود. 

***  درتاریخ هشتم نوامبر سال 1923، آدولف هیتلروهمراهانش در ایالت باویرای آلمان، سعی در سرنگون ساختن حکومت ایالتی نمودند ولی موفق نشدند. در نتیجه این شورش که با نام "کودتای مونیخ و یا کودتای آبجو فروشی" در تاریخ سیاسی آلمان ثبت شد، هیتلروهمراهانش دستگیر شده و زندانی شدند. هیتلرسپس کتاب "نبرد من" را که از کتابهای بسیار مهم نازیزم محسوب میشود را در زندان نوشت. نازیها به رهبری هیتلر 9 سال بعد در همان روز با 196 نماینده مجلس، در انتخابات عمومی پیروز شده و حزب اول پارلمان شدند. 

***  درتاریخ هشتم نوامبر سال 1988، در ایالت یونن واقع در جنوب غربی چین، زمین لرزه یی به بزرگی 7.2 ریشتر به میان آمد که در نتیجه آن 730 تن کشته شده و 400 هزار خانه تخریب شد. 

***  درتاریخ هشتم نوامبرسال 1992، دربرلین پایتخت آلمان یکی از بزرگترین مظاهرات نژادپرستانه در تاریخ کشور انجام شد. در این تظاهرات در حدود 350 هزار تن شرکت کرده بودند. 

***  درتاریخ هشتم نوامبرسال 2000، "سند عضویت" که به معنای نقشه راه عضویت تورکیه در اتحادیه اروپا  میباشد، رسما اعلام شد. 

***  درتاریخ هشتم نوامبرسال 2000، نزدیکی بسیار زیاد آرای آل گوره دموکرات و جورج واشنگتن بوش جمهوری خواه درانتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده امریکا، باعث تنش سیاسی درکشور گردید. تفاوت صرفا 537 رای میان دو نامزد، موضوع را تا محکمه یی عالی امریکا برد. محکمه جورج واشنگتن بوش را با 5 رای در مقابل 4 رای، پیروز انتخابات اعلام کرد.

 اخبار مربوطه