امروزدرتاریخ چه گذشت؟ سه شنبه نزدهم سنبله 1398 هجری شمسی

مهمترین وقایع ورویدادهای تاریخی به وقوع پیوسته در طول تاریخهای دهم سپتامبر در جهان

امروزدرتاریخ چه گذشت؟ سه شنبه نزدهم سنبله 1398 هجری شمسی

اینک با تقدیم مهمترین وقایع ورویدادهای تاریخی به وقوع پیوسته در طول تاریخهای دهم سپتامبر در جهان در خدمت تان قرار داریم.

***

درتاریخ دهم سپتامبر سال 1509 بعد ازوقوع سلسله زمین لرزه هایی که 45 روزدراستانبول طول رخداده و"قیامت کوچک" نامیده شد، هزاران خانه ویران شده و بیش از 10 هزارتن جان خودرا ازدست دادند.

***

درتاریخ دهم سپتامبر سال 1919 به دنبال جنگ جهانی اول، قرارداد "سن گرمین" که منجر به فروپاشی امپراطوری اتریش-مجارستان شد به امضا رسید.

***

در تاریخ دهم سپتامبر سال 1942 نیروهای هوایی انگلیس به شهر دوسلدورف آلمان 100 هزار بمب انداخته و شهر را تبدیل به خرابه کرد.

***

در تاریخ دهم سپتامبر سال 1943 سربازان آلمانی، روم پایتخت ایتالیا راکه به متفقینش اعلام کرده بود تسلیم شده است مورداشغال قرارداد.

***

در تاریخ دهم سپتامبر سال 1970 پیشنهاد منع کاشت خشخاش ازسوی آمریکا درتورکیه، درمجلس ملت کبیر تورکیه رد شد.

***

در تاریخ دهم سپتامبر سال 1987 با باز شدن مرزهای مجارستان هزاران شهروند آلمان شرقی آغاز به ترک کشورشان کردند.

***

درتاریخ دهم سپتامبر سال 2007 نواز شریف نخست وزیرسابق پاکستان که ازتبعید بازگشته بود از کشوراخراج شد.

***

درسال 2008 در شهر بندرعباس ایران زمین لرزه ای به بزرگی 7.5 ریشتر رخ داد.

 

 

 

 

 اخبار مربوطه