امروز در تاریخ چه گذاشت؟ 11 آگست

وقایع رخ داده در تاریخ 11 آگست

امروز در تاریخ چه گذاشت؟ 11 آگست

در روز یازدهم آگست سال 1473 میلادی, اردوی عثمانی تحت قومانده سلطان محمد فاتح در جنگ اوتلوک بیلی اردوی آق قویونلو را که تحت فرماندهی اوزون حسن میجنگید شکست داد. پس از این جنگ دولت آق قویونلو نیز سقوط کرد. 

 

در روز یازدهم آگست سال 1934 میلادی, زندان جزیره آلکاتراز شهر سن فرانسیسکوی ایالت متحده امریکا به فعالیت آغاز کرد. 

 

در روز یازدهم آگست سال 1952 میلادی, پارلمان اردن بجای ملک طلال که مریض بود پسر 18 ساله وی حسین را به عنوان پادشاه انتخاب نمود. 

 

در روز یازدهم آگست سال 1966 میلادی, جنگ بین مالزیا و اندونزیا که از سه سال بدینسو ادامه داشت پایان یافت. 

 

در روز یازدهم آگست سال 1980 میلادی, در جمهوری خلق چین دوره مائو رسماً پایان یافت.  بدین ترتیب رهبری کمونیست چین عکس ها, پیام ها و شعار های مائو را ممنوع قرار داد. 


برچسب ها: وقایع , امروز , تاریخ

اخبار مربوطه