امروز در تاریخ چه گذشت؟ جمعه 18 اسد 1398 هجری شمسی

مهمترین وقایع و رویدادهای تاریخی به وقوع پیوسته در طول تاریخهای نهم آگست در جهان

امروز در تاریخ چه گذشت؟ جمعه 18 اسد 1398 هجری شمسی

اینک با تقدیم مهمترین وقایع و رویدادهای تاریخی به وقوع پیوسته در طول تاریخهای نهم آگست در جهان در خدمت تان قرار داریم.

***

در تاریخ نهم آگست سال 1173 کارساختمان بخش زنگ برج پیزا که یکی از مهمترین و مشهورترین بناهای جهان میباشد، آغازشد. برج پیزا که 8 طبقه دارد، دارای ارتفاع 56 متری بوده ودر سال 1190 ساخت آن به پایان رسیده است.

***

در تاریخ نهم آگست سال 1915، واحدهای عثمانی به فرماندهی مصطفی کمال، اولین پیروزی آنافارتارلار در چناق قلعه را از آن خود کردند.

 ***

در تاریخ نهم آگست سال 1942، مهاتما گاندی و 50 رهبر هندی در شورشهای هندوستان، از سوی حکومت انگلستان دستگیر شدند.

***  

در تاریخ نهم آگست سال 1945، ایالات متحده امریکا دومین بمب اتمی اش را به شهر ناگاساکی جاپان پرتاب کرد. در این حمله 40 هزار تن کشته شدند.

***  

در تاریخ نهم آگست سال 1975، پس از عملیات صلح قبرس، 9 هزارتن تورکی که در جنوب جزیره زندگی میکردند، آغاز به مهاجرت به سوی شمال کردند.

 ***

در تاریخ نهم آگست سال 1992، بیست و پنجمین دور مسابقات المپیک در بارسیلونا آغاز شد.اخبار مربوطه