امروز در تاریخ چه گذشت؟ سه شنبه 21جوزا 1398 هجری شمسی

مهمترین وقایع و رخداد های تاریخی به وقوع پیوسته در طی تاریخ یازدهم ماه های جون

امروز در تاریخ چه گذشت؟ سه شنبه 21جوزا 1398 هجری شمسی

 اینک با تقدیم مهمترین وقایع و رخداد های تاریخی در طی تاریخ یازدهم ماه های جون در خدمت تان قرار داریم!

***

در تاریخ یازدهم جون سال 1868، هلال احمر تورکیه تحت عنوان "جمعیت کمک به سربازان مجروح و بیمار عثمانی" و با اقدامات گروهی از دکتوران ایده آلیست به منظور کمک به سربازانی که در میدان جنگ زخمی شده بودند بدون هیچگونه تمایز دینی و ملی، تاسیس شد. این جمعیت بعدا توسط مصطفی کمال آتاتورک با نام "هلال احمر" مسمی شد.

***

در تاریخ یازدهم جون سال1913، محمود شوکت پاشا صدراعظم، وزیر جنگ و قوماندان اردوی عثمانی که موفق به سرکوب شورش 31 مارچ شده بود، قربانی ترور شد.

***

در تاریخ یازدهم جون سال1937، مصطفی کمال آتاتورک در جریان بیاناتی که در ترابزون ایراد کرد، همه یی داراییها ی مادی واراضی زراعتی خویش را به ملت بخشید.

***

در تاریخ یازدهم جون سال 1982،  فلم E.T در امریکا به نماییش گذارده شد. در این فلم حکایه ملیسا مدیسون Melissa Mathison از جانب ستیفن سپیلبرگ Steven Spielberg به صحنه گرفته شده و 4 جایزه اوسکار را بدست آورده بود.

***

ودر تاریخ یازدهم جون سال2004، الوان آلبای لگیس تورک توانست در مسابقه "گولدن لگ" که در شهر برگن ناروی برگزار شد، ریکارد جهانی 5000 متر را بشکند. در حالیکه این ریکارد از 7 سال بدینطرف توسط ورزشکار دیگری شکسته نشده بود،  الوان اولین ورزشکار تورکیه یی است که توانست ریکارد جهانی را به نام تورکیه به ثبت برساند.اخبار مربوطه