امروز در تاریخ چه گذشت؟ سه شنبه 14 جوزای 1398 هجری شمسی

امروز در تاریخ چه گذشت؟ سه شنبه 4 جون 2019 میلادی

امروز در تاریخ چه گذشت؟ سه شنبه 14 جوزای 1398 هجری شمسی

در روز چهارم جون سال 1876 میلادی, عبدالعزیز پادشاه دولت عثمانی که در نتیجه یک کودتا نظامی از تخت رانده شده بود, در قصر فَریه در نظارت وفات کرد. 

 

در روز چهارم جون سال 1783 میلادی, برادران مونتگولفر, بالون های آب گرم را معرفی کردند و بدین ترتیب نخستین پرواز را انجام دادند. 

 

در روز چهارم جون سال 1878 میلادی, میان دولت عثمانی و بریتانیا "معاهده قبرس" به امضا رسید.  به اساس این معاهده اداره قبرس طور موقت به بریتانیا سپرده شد. 

 

در روز چهارم جون سال 1932 میلادی, در ترکیه کار کردن خارجیان در ادارات دولتی ممنوع گردید. 

 

در روز چهارم جون سال 1933 میلادی, شاعر و نویسنده نامدار ترک احمد هاشم چشم از جهان بست.


برچسب ها: چه گذشت , تاریخ , امروز

اخبار مربوطه