امروز درتاریخ چه گذشت؟ جمعه 27 ثور 1398 هجری شمسی

مهمترین وقایع و حوادث رخداده در طول تاریخهای هفدهم ماه می

امروز درتاریخ چه گذشت؟ جمعه 27 ثور 1398 هجری شمسی

اینک با تقدیم مهمترین وقایع و حوادث رخداده در طول تاریخهای هفدهم ماه می در خدمت تان قرار داریم.

***

درتاریخ هفدهم می سال 1880 ضیا پاشا نویسنده، شاعر و دولتمرد تورک چشم از جهان پوشید.

***

درتاریخ هفدهم می سال 1940 اردوی آلمان با اشغال بلژیک در جنگ جهانی دوم وارد بروکسل شد.

***

درتاریخ هفدهم می سال 1954 قانون منع تحصیل اطفال سیاه پوست در مکاتب سفید پوستان در آمریکا، لغو شد.

***

درتاریخ هفدهم می سال 1957 نورالله آتاچ نویسنده و منتقد تورک در استانبول چشم از جهان فرو بست.

***

درتاریخ هفدهم می سال 1995 ناصح محروقی کوهنورد، نویسنده و عکاس تورک، به قله ایوریست صعود کرد. وی اولین تورک و مسلمان کوهنورد فاتح قله ایوریست است.

***

درتاریخ هفدهم می سال 2000 تیم گالاتاسارای با کسب جام یوفا، عنوان اولین تیم فوتبال تورک صاحب جام در اروپا را از آن خود کرد.اخبار مربوطه