امروز درتاریخ چه گذشت؟ چهارشنبه ۲۵ ثور 1398 هجری شمسی

مهمترین وقایع و حوادث روخداده در طول تاریخهای پانزدهم ماه می

امروز درتاریخ چه گذشت؟ چهارشنبه ۲۵ ثور 1398 هجری شمسی

اینک با تقدیم مهمترین وقایع و حوادث روخداده در طول تاریخهای پانزدهم ماه می در خدمت تان قرار داریم.

***

در تاریخ پانزدهم ماه می سال ۱۸۱۱ پاراگوای از اسپانیا جدا شده  اعلام استقلال کرد.

*** 

در تاریخ پانزدهم ماه می سال ۱۹۱۹ یونان با کمک نیروهای ائتلاف شهر ازمیر تورکیه را اشغال کرد.

***

در تاریخ پانزدهم ماه می سال ۱۹٦۰ ماهواره اسپوتنیک ٤ از سوی اتحاد شوروی به فضا پرتاب شد.

***

در تاریخ پانزدهم ماه می سال ۱۹۷۲ جزیره اوکیناوای جاپان پس از ۲۷ سال اشغال توسط اردوی ایالات متحده  امریکا به جاپان مسترد شد.

***

در تاریخ پانزدهم ماه می سال ۱۹۸۸ پس از هشت سال قوای اردوی سرخ شوروی شروع به عقب نشینی از افغانستان کرد.

***

در تاریخ پانزدهم ماه می سال ۱۹۹۱ ادی کرسون به صفت اولین زن در سمت نخست وزیری فرانسه منصوب شد.اخبار مربوطه