امروز در تاریخ چه گذشت؟ شنبه 31 حمل 1398 هجری شمسی

امروز در تاریخ چه گذشت؟ شنبه 31 حمل 1398 هجری شمسی

امروز در تاریخ چه گذشت؟ شنبه 31 حمل 1398 هجری شمسی

در روز 20 ام اپریل سال 1862 میلادی, اولین تجربه پاستوریزاسیون توسط لوی پاستور و کلاود برنارد صورت گرفت. 

 

در روز 20 ام اپریل سال 1924 میلادی اولین قانون اساسی جمهوری ترکیه مورد تصویب قرار گرفت.  در چهارچوب این قانون اساسی که تا سال 1961 میلادی مورد تطبیق قرار گرفت, زنان حق رای دادن و کاندید شدن را بدست آوردند. 

 

در روز 20 ام اپریل سال 1933 میلادی پس از تخریب قبرستان تُرک ها در شهر رازگراد بلغاریا در شهر استانبول ترکیه در پیوند به این موضوع مظاهرات آغاز شد.

 

در روز 20 ام اپریل سال 1972 میلادی در چهارچوب برنامه های فضایی ایالات امریکا سفینه آپولو 16 این کشور بر روی ماه نشست کرد.   


برچسب ها: تاریخ , امروز

اخبار مربوطه