امروز در تاریخ چه گذشت؟ پنجشنبه 22حمل 1398 هجری شمسی

مهمترین وقایع و حوادث رخداده در طول تاریخ یازدهم ماه های اپریل

امروز در تاریخ چه گذشت؟ پنجشنبه 22حمل 1398 هجری شمسی

به برنامه خود تان خوش آمدید. اینک میپردازیم به تقدیم مهمترین وقایع و حوادث  رخداده در طول تاریخ یازدهم ماه های اپریل!

***

درتاریخ یازدهم ماه اپریل 1905؛ آلبرت اینشتین به تشریح نظریه نسبیت یعنی دو نظریه اصلی و معروف نسبیت خاص و نسبیت عام پرداخت. ایده اصلی این نظریه آن است که زمان و فضا با هم ارتباط دارند، نه  اینکه جدا از هم و ثابت بوده باشند.

 ***

درتاریخ یازدهم ماه اپریل 1919، سازمان عفو بین المللی در جهت تضمین عدالت اجتماعی و ایجاد صلح اجتماعی تاسیس شد.

*** 

درتاریخ یازدهم ماه اپریل 1930؛ اتحادیه زنان تورک بعد از کسب پیروزی برای حضور در انتخابات شهرداری ها و گرفتن حق انتخاب شدن و انتخاب کردن برای زنان، در میدان سلطان "همایش بزرگ زنان" را ترتیب داده و این پیروزی خویش را جشن گرفتند.

*** 

درتاریخ یازدهم ماه اپریل 1939، کشتی گیر مشهور تورکیه  قورت دره لی محمد پهلوان که توانسته بود در سال 1911 با انجام 43 مسابقه طی 32 شب عنوان "جهان پهلوان" را بخود بگیرد، وفات کرد.

*** 

درتاریخ یازدهم ماه اپریل 1997؛ جایزه صلح بین المللی آتاتورک به نیروی حافظ صلح تورکیه در بوسنیا تعلق گرفت.

 ***

درتاریخ یازدهم ماه اپریل 2006؛ برناردو پرونزانو رئیس مشهور مافیای ایتالیا پس از 43 سال فرار، در روستای کرلئون که همراه با محافظش در حال خوردن سوپ سبزیجات بودند، دستگیر شد.

 

 اخبار مربوطه