در اثرنشت گاز در معدن زغال سنگ در پاکستان، 11 نفر جان باختند

ثارنوال معادن ایالت کویته گفت‌، در این حادثه 11 نفر در نتیجه خفگی جان خود را از دست دادند

2148362
در اثرنشت گاز در معدن زغال سنگ در پاکستان، 11 نفر جان باختند

ثارنوال معادن ایالت کویته گفت‌، در این حادثه 11 نفر در نتیجه خفگی جان خود را از دست دادند

در نتیجه ای نشت گاز در معدن زغال سنگ در ایالت بلوچستان پاکستان 11 نفر جان باختند.

عبدالغنی بلوچ، ثارنوال معادن ایالت کویته از نشت گاز در معدنی در نزدیکی کویته خبر داد.

بلوچ با اشاره براینکه، در این حادثه 11 نفر در نتیجه خفگی جان خود را از دست دادند، اظهار داشت، تمامی اجساد از معدن بیرون آورده شدند.

مقامات ایالت نیز خاطرنشان کردند، تحقیقات در مورد این حادثه آغاز شده است.

در انفجار ماه مارچ در همین ایالت نیز 12 نفر جان خود را از دست دادند.اخبار مربوطه