سلاجقه میگوید: طالبان درباره حقابه ایران نرمش نشان داده است

رئیس سازمان حفاظت از محیط‌‌زیست ایران از «نرمش طالبان در زمینه حقابه» این کشور از دریای هیرمند افغانستان خبر داد

1997055
سلاجقه میگوید: طالبان درباره حقابه ایران نرمش نشان داده است

رئیس سازمان حفاظت از محیط‌‌زیست ایران از «نرمش طالبان در زمینه حقابه» این کشور از دریای هیرمند افغانستان خبر داد.

علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت از محیط‌زیست ایران اظهار داشت: طالبان در زمینه حقابه کشورمان از دریای هیرمند افغانستان نرمش نشان داده است.

سلاجقه امروز در حاشیه نشست شورای وزیران دولت ایران در جمع خبرنگاران همچنین گفت: روند مذاکرات به سمتی می‌رود که امید است هرچه زودتر نتیجه تحقق یابد.

او افزود: بازدید از هیرمند هنوز انجام نشده است. بنا به گفته ای کارشناسان ما، آب به مقدار کافی در حوزه‌های آبخیز این دریا موجود هست و بارش به اندازه کافی باریده است.

گفتنی است رئیس‌ جمهور و وزیر امور خارجه ایران اخیرا درباره حقابه این کشور از دریای هیرمند به حاکمان افغانستان هشدار دادند که با واکنش شدید و متقابل رهبران طالبان مواجه شدند.اخبار مربوطه