ظرف ماه های اخیربه تعداد بیشتراز65 هزارمهاجرافغان ازایران بوطن بازگشته اند

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان اعلام کرد که طی یک اخیربیش از 65 هزار مهاجر افغان از ایران به کشورشان بازگشته‌اند

1990442
ظرف ماه های اخیربه تعداد بیشتراز65 هزارمهاجرافغان ازایران بوطن بازگشته اند

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان اعلام کرد که طی یک اخیربیش از 65 هزار مهاجر افغان از ایران به کشورشان بازگشته‌اند.

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان دولت موقت طالبان در افغانستان دراطلاعیه‌ای اعلامداشت که: طی ماه های اخیربیش از 65 هزار مهاجر افغان مقیم ایران به کشور بازگشتند. تعداد این افراد در هفته‌های اخیر افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان، عبدالله ریاض، رئیس امور مهاجرین و عودت کنندگان نیمروز گفت که حداقل 64 هزار و 151 نفر از این تعداد، از طریق گذرگاه «پل ابریشم» در ولایت نیمروز وارد افغانستان شده‌اند.

به گفته مقامات طالبان، بعضی از خانواده‌هایی که بازگشته‌اند برای دریافت کمک‌های لازم به سازمان بین‌المللی مهاجرت معرفی شده‌اند.

با این حال، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان اعلام کرد که بازگشت مداوم مهاجران افغان از کشورهای همسایه با افزایش تورم و کمبود فرصت‌های شغلی در کشورهای میزبان ارتباط دارد.

این در حالی است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در اگست 2021، هجوم مهاجران افغان بار دیگر به کشورهای همسایه ایران و پاکستان افزایش یافته بود.

بر اساس بیانیه مقامات طالبان، تعدادی از این مهاجران به اجبار اخراج شده‌اند و بعضی ها نیز به خواهش خود کشورهای میزبان را ترک کرده‌اند.اخبار مربوطه