فلاحت‌پیشه: «شاهرگ مالی» طالبان در ایران قرار دارد

رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران اعلام کرد ده‌ها هزارمیلیارد تومان در این کشور صرف مواد مخدری می‌شود که «شاهرگ مالی» طالبان بوده است

1990197
فلاحت‌پیشه: «شاهرگ مالی» طالبان در ایران قرار دارد

رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران اعلام کرد ده‌ها هزارمیلیارد تومان در این کشور صرف مواد مخدری می‌شود که «شاهرگ مالی» طالبان بوده است.

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران و رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران از عملکرد دولت این کشور در قبال طالبان انتقاد کرد.

او دیروزطی مصاحبه ای با سایت «دیده‌بان ایران» در این‌باره گفت: ده‌ها هزارمیلیارد تومان در ایران صرف مواد مخدری می‌شود که «شاهرگ مالی» طالبان بوده است.

فلاحت‌پیشه افزود: طالبان بخش اعظم حقابه‌ ایران را برای تولید خشخاش استفاده می‌کند و بعد همین مواد مخدر سنتی و صنعتی با آلودگی‌های بسیار، وارد کشورمان می‌شود.

این استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران در ادامه گفت: جوانان ایرانی و همچنین مرزنشینان ما، قربانی سیاست‌های غلط دولت‌های گذشته و حال ایران در قبال افغانستان هستند.

اودرپایان تصریح کرد: نگاه مبتنی بررعب ومنفعت باعث شد که سفارت افغانستان درتهران به طالبان واگذارشود، ولی حقابه ایران راندهد. اگرازابزارهای خود استفاده کنیم، طالبان راهی جز اجرای تعهداتشان ندارند.اخبار مربوطه