تلاش یک ایرانی در آلمان برای آتش زدن مسجدی

تلاش برای خرابکاری وآتش زدن مسجد فاتح در شهردرسدن آلمان موفق به انجان این عمل شنیع شده نتوانست

1985267
تلاش یک ایرانی در آلمان برای آتش زدن مسجدی

مردی 34 ساله ای ایرانی الاصل با ریختن مواد آتش زا بر روی قفسه‌ای که کتب  دینی نگهداری می‌شد، اقدام به سوزاندن مسجد فاتح کرده است

تلاش برای خرابکاری وآتش زدن مسجد فاتح در شهردرسدن آلمان موفق به انجان این عمل شنیع شده نتوانست.

پولیس آلمان اعلام کرد که مردی 34 ساله ایرانی الاصل وارد مسجد فاتح وابسته به اتحادیه  اسلامی وامور دینی تورکهای مسکون در شهردرسدن آلمان شده و با ریختن مواد قابل سوختی روی قفسه‌ای که کتب دینی نگهداری می‌شد، اقدام به سوزاندن آن کرده است.

گفته می‌شود مظنون که ماه گذشته نیز در همان مسجد قرآنکریم را سوزانده بود در خانه اش بازداشت شده است.

در این حادثه به کسی آسیبی نرسیده اما به مسجد خساراتی وارد شده است.

محکمه ولایتی شهردرسدن آلمان نیز از ادامه روند تحقیقات در این زمینه خبر داد.اخبار مربوطه