در نشست دیروزهمسایگان افغانستان از طالبان خواسته شد تا دولت فراگیر تشکیل دهند

وزرای امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان با انتشار بیانیه‌ای مشترک پس از نشست دیروز در سمرقند پایتخت اوزبیکستان از دولتموقت طالبان خواستند تا یک دولت فراگیر تشکیل دهند

1974983
در نشست دیروزهمسایگان افغانستان از طالبان خواسته شد تا دولت فراگیر تشکیل دهند

وزرای امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان با انتشار بیانیه‌ای مشترک پس از نشست دیروز در سمرقند پایتخت اوزبیکستان از دولتموقت طالبان خواستند تا یک دولت فراگیر تشکیل دهند.

وزرای امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان از جمله چین، روسیه، ایران و پاکستان در دومین نشست خود با انتشار بیانیه‌ای مشترک از دولت موقت طالبان خواستند تا یک دولت فراگیر با مشارکت همه اقوام و نهادهای سیاسی تشکیل دهند.

این نشست در چارچوب چهارمین نشست وزرای کشورهای همسایه افغانستان دیروز پنجشنبه در سمرقند پایتخت اوزبیکستان برگزار شد.

در این بیانیه از اداره طالبان در افغانستان خواسته شده است که تمامی اقدامات محدود کننده علیه زنان و اقلیت‌های قومی در این کشور را فورا لغو کنند.

وزاری امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان همچنین تاکید کردند که افغانستان صلح‌آمیز به نفع کشورهای منطقه وجامعه جهانی است واینکشوربایدبه جای رقابتهای جیوپولیتیکی محلی برای همکاری‌های بین‌المللی اماده همکاری بوده باشد.

در این بیانیه همچنین آمریکا و شروکای آن را مسئول وضعیت کنونی در اینکشور دانسته و خواستار لغو فوری تحریم‌های یکجانبه علیه افغانستان و آزادسازی دارایی‌های آن به نفع مردم شده است.

روسیه، چین، ایران وپاکستان نیزازوضعیت امنیتی و تروریزم فزاینده در افغانستان ابراز نگرانی کردند.

این کشور‌ها بار دیگر تاکید کردند که «گروه‌های تروریستی مستقر در افغانستان صلح منطقوی و جهانی را به شدت موردتهدید قرار داده است.»

در همین حال، این چهار کشور از دولت بالفعل موقت طالبان در کابل خواسته‌اند تا «در مبارزه با تروریزم و از بین بردن گروه‌های تروریستی در کشور اقدام جدی وملموسی را انجام دهند».اخبار مربوطه