طالبان برای خلع سلاح تحریک طالبان پاکستان از اسلام‌آباد پول می‌خواهد

طالبان افغانستان برای خلع سلاح گروه تحریک طالبان پاکستان از اسلام‌آباد درخواست پول کرد

1951711
طالبان برای خلع سلاح تحریک طالبان پاکستان از اسلام‌آباد پول می‌خواهد

طالبان افغانستان برای خلع سلاح گروه تحریک طالبان پاکستان از اسلام‌آباد درخواست پول کرد.

اداره طالبان درافغانستان برای خلع سلاح گروه تحریک طالبان پاکستان TTP، ازاسلام‌آباد درخواست پول را کرده است.

به گزارش روزنامه «اکسپرس تریبون»، درسفرهفته گذشته هیئت پاکستانی به کابل، طالبان به هیئت پاکستانی پیشنهاد داد که در صورت پرداخت  وجوه نقدی ، گروه تحریک طالبان پاکستان را خلع سلاح می‌کند.

همچنین طالبان به دلیل نگرانی از جنبش استقلال تورکستان شرقی (ETIM) نیز پیشنهاد مشابهی به چین مطرح کرده است.

در این گزارش آمده است که پاکستان در مورد اینکه آیا پیشنهاد طالبان عملی خواهد شد یا نه، تردید وجود دارد.

این نخستین بار است که طالبان ایده‌ای برای مبارزه تحریک طالبان پاکستان ارائه کرده است.

پیش بینی می‌شود 8 تا 12 هزار عضو گروه تحریک طالبان پاکستان در افغانستان اقامت دارند که تعداد کلی آنها یکجا با  اعضای خانوادهای‌شان به 30 هزار نفر می‌رسد.اخبار مربوطه