حضور نماینده طالبان در نشست کارشناسان ارشد گروه 5 در حوزه صحی در تهران

سرپرست وزارت صحت عامه  دولت موقت طالبان در نشست کارشناسان ارشد گروه 5 در حوزه صحی  در تهران حضور یافت

1877925
حضور نماینده طالبان در نشست کارشناسان ارشد گروه 5 در حوزه صحی در تهران

سرپرست وزارت صحت عامه  دولت موقت طالبان در نشست کارشناسان ارشد گروه 5 در حوزه صحی  در تهران حضور یافت.

قلندر عباد، سرپرست وزارت صحت عامه  دولت موقت طالبان در نشست کارشناسان ارشد گروه 5 در حوزه صحی  كه در تهران پایتخت ايران برگزار شده بود، شرکت کرد.

عباد طی سخنانی در این مراسم٬ برگزاری این نشست را در تقویت همکاری‌های مشترک میان این گروه مهم خوانده و خواهان همکاری‌های شرکای بین‌المللی در بخش افغانستان شد.

سرپرست وزارت صحت عامه  دولت موقت طالبان همچنین خواستار کمک اعضای این گروه برای مقابله با چالش‌ها و نیازمندی‌های بخش صحی  افغانستان شد.

این نشست به میزبانی ایران و با حضور نمایندگان صحت عامه  کشور‌های عراق، افغانستان و پاکستان و با همکاری سازمان صحی جهانی در سالن دریای‌نور هوتل استقلال برگزار شد.اخبار مربوطه