توضیحات سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در مورد درگیری در سرحد ایران و افغانستان

سخنگوی وزارت خارجه ایران در رابطه با تشدید درگیری میان طالبان و نیروهای سرحدی این کشور اظهار داشت با هماهنگی نیروهای سرحدی دو طرف موضوع  کنترول شده و پایان یافته است

1741949
توضیحات سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در مورد درگیری در سرحد ایران و افغانستان

سخنگوی وزارت خارجه ایران در رابطه با تشدید درگیری میان طالبان و نیروهای سرحدی این کشور اظهار داشت با هماهنگی نیروهای سرحدی دو طرف موضوع  کنترول شده و پایان یافته است.

سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در ارتباط با اخبار منتشر شده در مورد درگیری در منطقه سرحدی سیستان با ولایت نیمروز افغانستان توضیحاتی ارائه داد.

به گزارش «وزارت امور خارجه ایران»، او اظهار داشت: عصر دیروز اختلافاتی بین ساکنان مناطق سرحدی باعث فیر و برخورد نظامی در حوزه سرحد سیستان شد که با هماهنگی نیروهای سرحدی دو طرف موضوع کنترول شده و پایان یافته است.

گفتنی است دیوز خبرگزاری «اسپوتنیک» به نقل از آماج ویدیویی را منتشر کرد که نشان می‌داد درگیری شدیدی میان نیروهای سرحدی ایران و طالبان صورت گرفته است.

بر این اساس،  بعد از شدت گرفتن درگیری میان طالبان و نیروهای سرحدی ایرانی در اولوسوالی کنگ از توابع ولایت نیمروز، چندین پوسته ای سرحدی ایران به‌دست طالبان افتاده است.

به گزارش آماج درگیری میان نیروهای سرحدی ایرانی و طالبان در اولوسوالی کنگ ولایت نیمروز شدت گرفته و به دنبال پیشروی طالبان، چندین پوسته ای نیروهای سرحدی ایرانی به‌دست طالبان افتاده است.اخبار مربوطه