شمار زیادی از تروریست ها در پاکستان از پا در آورده شدند

مقادیر زیادی سلاح و مهمات نیز بدست نیرو های امنیتی افتاده است

1723863
شمار زیادی از تروریست ها در پاکستان از پا در آورده شدند

طبق گزارش اداره مبارزه با تروریسم ایالت بلوچستان پاکستان، میان نیروهای انتظامی و تروریست‌ها در منطقه مستونگ درگیری صورت گرفته است.

در این درگیری 9 تن از این تروریست ها از پا در آورده شدند. 

از سوی دیگر مقادیر زیادی سلاح و مهمات بدست نیرو های امنیتی افتاده است. 

اداره مذکور اطلاعاتی درباره اینکه تروریست‌های مذکور عضو چه گروهی بوده‌اند، منتشر نکرده است.

باید گفت روز گذشته نیز براثر انفجار بمب در وزیرستان شمالی 2 سرباز کشته شدند.اخبار مربوطه