نخست وزیر پاکستان خواستار حمایت جامعه بین المللی از دولت فعلی افغانستان شد

وی متذکر شد: بی‌ثباتی در افغانستان، این کشور را به مامن گروه‌های تروریستی بین‌المللی تبدیل خواهد کرد

1710431
نخست وزیر پاکستان خواستار حمایت جامعه بین المللی از دولت فعلی افغانستان شد

عمران خان، نخست وزیر پاکستان طی اظهاراتی از طریق ویدیو کنفرانس در هفتادوششمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اشاره به بحران انسانی در افغانستان گفت: برای بهبودی وضعیت مردم افغانستان باید دولت فعلی حمایت شده و به ثبات برسد. این تنها راه پیشرفت در این زمینه است.

وی متذکر شد: بی‌ثباتی در افغانستان، این کشور را به مامن گروه‌های تروریستی بین‌المللی تبدیل خواهد کرد. در صورت چشم‌پوشی از وضعیت انسانی بیش‌ از 90 درصد از مردم این کشور زیر خط فقر قرار می‌گیرند.

عمران خان گفت: جامعه بین‌المللی باید در زمینه عمل طالبان به تعهداتش آن را تشویق و حمایت و زمینه برد-برد را فراهم نماید.اخبار مربوطه