امامعلی رحمان خواستار حضور همه طرف ها در دولت افغانستان شد

او هفته گذشته نیز طی سخنانی در نشست سازمان همکاری شانگهای در شهر دوشنبه تاکید کرده بود که در افغانستان باید دولت فراگیر و با مشارکت همه اقوام تشکیل شود

1710217
امامعلی رحمان خواستار حضور همه طرف ها در دولت افغانستان شد

امامعلی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان طی سخنانی در هفتاد و ششمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک گفت که کشورش خواهان تشکیل یک دولت فراگیر در افغانستان میباشد.

طبق گزارش خبرگزاری رسمی تاجیکستان «خاور»، وی همچنین افزود: ما در امور داخلی افغانستان دخالت نمی کنیم، اما همه طرف ها در دولت این کشور حضور داشته باشند.

وی همچنین تصریح کرد که تشکیل هر دولتی بدون در نظر گرفتن منافع کل مردم افغانستان، این کشور را با عواقب فاجعه‌باری مواجه خواهد نمود.

او هفته گذشته نیز طی سخنانی در نشست سازمان همکاری شانگهای در شهر دوشنبه تاکید کرده بود که در افغانستان باید دولت فراگیر و با مشارکت همه اقوام تشکیل شود.

وی همچنین جامعه جهانی به ویژه سازمان ملل متحد و کمیته صلیب سرخ را به ارائه کمک فوری به مردم افغانستان به خصوص ولایت پنجشیر که طی حدود 2 ماه تحت محاصره قرار دارند، فراخوانده بود.اخبار مربوطه