"گروه طالبان کنترل مرزهای اوزبیک نشین وتاجک نشین افغانستان رادردست گرفت"

سرگئی شویگو، وزیر دفاع روسیه گفت که طالبان کنترل مرز افغانستان با اوزبیکستان و تاجکستان را در دست گرفته اند

1689439
"گروه طالبان کنترل مرزهای اوزبیک نشین وتاجک نشین افغانستان رادردست گرفت"

سرگئی شویگو، وزیر دفاع روسیه گفت که گروه  طالبان کنترل مرز افغانستان با اوزبیکستان و تاجکستان را در دست گرفته اند.

شویگو در مجمعی که در شهر سولنچنوگورسک در منطقه مسکو پایتخت برگزار شد ، درباره وضعیت افغانستان اظهاراتی کرد.

شویگو اظهار داشت که گروه  طالبان در افغانستان در حال پیشروی هستند.

"مرز افغانستان با اوزبیکستان و تاجکستان تحت کنترل گروه طالبان در آمد. گروه تروریستی طالبان ولایت قندوز را تصرف کردند. قندوز مرکز بسیار بزرگ و جدی است." گفت.

شویگو با اشاره به اینکه تهدیدهایی مانند قاچاقچیان مواد مخدرو تروریست هاییکه از افغانستان ازطریق تاجکستان، قرقیزستان واوزبیکستان به روسیه نفوذمیکنند وجود دارد، تاکید کرد که کشورهای سازمان پیمان امنیت جمعی (CSTO) باید برای این امر آماده باشند.

شویگوگفت: "اگرچه رهبران گروه  طالبان میگویند که با عبور از مرز هیچ گونه تلاش مخرب برای حمله به مناطق انجام نمیدهند ، اما برای ما بسیار مهم است که نیروهای نظامی تاجکستان و اوزبیکستان برای تحریک احتمالی آماده باشند. البته ، ما در حال انجام وظیفه خود هستیم. و این کاردکرد بهترین راه حفظ ما تقبل است. "

شویگو با اشاره به اینکه سربازان روسیه ، تاجکستان و اوزبیکستان تمرینات مشترکی را در نزدیکی مرز با افغانستان انجام میدهند، گفت که آنها دائماً چنین رزمایش هایی را برگزار خواهند کرد.

همچنان شویگو یادآور شد که روسیه در تاجکستان و قرقیزستان پایگاه دارد.اخبار مربوطه