رئیس اتاق تجارت ایران و افغانستان از توقف کامل روند تجارت خبر داد

رئیس اتاق مشترک تجارت ایران وافغانستان گفت که طی روزهای اخیرروند تجارت میان دوکشورکاملامتوقف شده است

1688672
رئیس اتاق تجارت ایران و افغانستان از توقف کامل روند تجارت خبر داد

رئیس اتاق مشترک تجارت ایران وافغانستان گفت که طی روزهای اخیرروند تجارت میان دوکشورکاملامتوقف شده است.

حسین سلیمی رئیس اتاق مشترک تجارت ایران وافغانستان درباره وضعیت تجارت میان دوکشورطی روز های اخیرگفت: درگیری‌ها ومشکلات افغانستان؛ درگیریهای گروه تروریستی طالبان بانیروهای دولتی بویژه بمباران این کشور توسط آمریکا باعث توقف کامل روند تجارت و بسته شدن مرزها شده است.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، سلیمی در اینباره تصریح کرد: ریسک تجارت در این شرایط بسیار بالا است چه فروشندگان ایرانی ویا خریداران داخل افغانستان حاضربه قبول این ریسک نیستند. زیرا اوضاع مشخص نیست وقتی باری به داخل افغانستان میرود به دست خریداربرسد یا خیر؛ ازطرف دیگر این بارها بیمه هم ندارند و این موضوع میزان ریسک را بسیار افزایش می‌دهد.

او راجع به سطح آسیب احتمالی به کالاهای صادراتی ایران به دلیل ناآرامی‌های اخیر افغانستان نیز توضیح داد: از آنجا که روند تجارت متوقف شده آسیب وارده کم بوده است. اما آمار دقیقی از آن وجود ندارد یعنی نمیتوان مشخص کرد که چه میزان از بارهای اموال ایرانی به دست خریداران رسیده است. در شرایط فعلی نمیتوان آمار دقیقی از افغانستان گرفت.

رئیس اتاق مشترک تجارت ایران وافغانستان ادامه داد: بسیاری از تاجران افغانستانی نیزکاررا متوقف کرده‌اند ومنتظر بهبود شرایط و تعیین تکلیف هستند باید دست کم یک هفته یا ده روز صبر کنیم تا ببینیم چه اتفاقاتی رخ می‌دهد.اخبار مربوطه