اشغال کابل راه‌حلی برای توقف درگیری‌ها در افغانستان نیست

عمران خان دردیداروگفت‌گوبازلمی خلیل‌زاد نماینده ویژه آمریکادرامورافغانستان دراسلام‌آباد هشدار داد

1677767
اشغال کابل راه‌حلی برای توقف درگیری‌ها در افغانستان نیست

عمران خان دردیداروگفت‌گوبازلمی خلیل‌زاد نماینده ویژه آمریکادرامورافغانستان دراسلام‌آباد هشدار داد.

نخست ‌وزیرپاکستان هشدارداد که اشغال کابل بازورنظامی راه‌حلی برای پایان دادن به درگیریها درافغانستان نیست.

به گزارش دفترنخست‌وزیری پاکستان، عمران خان در این دیدار هشدار داد که اشغال کابل با زور نظامی راه‌حلی برای پایان دادن به درگیری‌ها در افغانستان نیست؛ آشتی سیاسی که قبلا مورد مذاکره قرار گرفته، یگانه راه حل برای دستیابی به صلح و ثبات در این کشور است.

او به تلاش‌های سازنده پاکستان برای تسهیل روند صلح افغانستان اشاره کرده و گفت که افزایش درگیری‌ها و بی‌ثباتی در این کشور به نفع پاکستان نبوده و این وضعیت باعث بروز موج مهاجرت و مشکلات جدی امنیتی برای اسلام‌آباد خواهد شد.

عمرانخان با یاد آوری مکرر از افغانستان مسالمت‌آمیز، باثبات ومتحد، حمایت پاکستان تصریح کرد که صلح پایدار در افغانستان برای اتصال اقتصاد منطقوی راه‌هایی را ایجاد خواهد کرد.

سفارت آمریکا دراسلام‌آباد نیزطی بیانیه‌ای اعلام کرد که خلیل‌زاد در این دیدار بر فوریت برقراری آشتی جامع سیاسی میان دولت افغانستان و طالبان تاکید کرده است.

براساس این بیانیه، ادامه جنگ درافغانستان خطری برای همه ای کشورهای منطقه بوده و برقراری صلح به اتصالات منطقوی و افزایش تجارت و توسعه کمک خواهد کرد.

در بیانیه فوق همچنین آمده است که ارائه حمایت ملموس و مالی برای موفقیت نهایی روند صلح افغانستان مثل روابط بلندمدت اسلام‌آباد و کابل حائز اهمیت حیاتی بوده و آمریکا متعهد است برای تحقق بخشیدن این چشم‌انداز مسئولیت خود را بپذیرد.

خبرگزاری آناتولیاخبار مربوطه