اعزام بیست هزارسرباز ذخیره تاجکی به مرزمشترک تاجکستان ـ افغانستان

تحت ریاست امام‌علی رحمانوف جلسه شورای امنیت ملی تاجکستان برگزارشد

1670668
اعزام بیست هزارسرباز ذخیره تاجکی به مرزمشترک تاجکستان ـ افغانستان

تحت ریاست امام‌علی رحمانوف جلسه شورای امنیت ملی تاجکستان برگزارشد

امام‌علی رحمانوف رئیس جمهور تاجکستان حکم بسیج 20 هزار سرباز ذخیره بمنظور تقویت و تحکیم مرز مشترک تاجکستان ـ افغانستان را صادر کرد.

براساس اطلاعیه دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری تاجکستان ، جلسه شورای امنیت ملی کشور به ریاست امام‌علی رحمانوف رئیس جمهور تاجیکستان برگزار شد.

دراین جلسه ضمن بررسی تحولات واقع درافغانستان ووضعیت موجوددرمرزمشترک تاجکستان ـ افغانستان، تدابیرمربوط به تامین امنیت در مناطق مرزی و تقویت امنیت مرزهای کشور بحث و تبادل‌نظر صورت گرفت.

در جلسه مذکور حکم تقویت و افزایش ظرفیت حفاظت از مرزهای کشور برای دفاع از مرزهای ذولت تاجکستان و اعزام نیروهای نظامی تقویتی به مناطق لازمه صادر شده و مسائل جلوگیری از جرایم برون مرزی و اخلال‌گیرهای مرزی با جوانب مختلف مورد بحث و گفتگو قرار گرفته‌است.

در اجلاس مذکور امام‌علی رحمانوف حکم اعزام 20 هزار سرباز ذخیره به مرز مشترک تاجکستان و أفغانستان را صادر کرد.

به تعقیب تصرف بعضی از مناطق افغانستان که در نزدیکی مرز مشترک این‌کشور با تاجکستان قرار دارند، توسط طالبان، وضعیت در مرز دو کشور بغرنج شده و حدود 1500 سرباز افغانی که از دست طالبان فرارکرده اند به تاجکستان پناهنده شدند.اخبار مربوطه