مقبره ابوریحان البیرونی با همکاری ایران و افغانستان بازسازی می‌شود

ابوریحان محمد بن احمد بیرونی، دانشمند و ریاضی‌دان برجسته سرزمین باستانی افغانستان در قرن چهارم و پنجم هجری شمسی است

1575160
مقبره ابوریحان البیرونی با همکاری ایران و افغانستان بازسازی می‌شود

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایران گفت: «با توجه به اینکه مقبره ابوریحان البیرونی ویران شده و در وضعیت بدی قرار دارد با هماهنگی که معاونیت میراث‌فرهنگی با کشور افغانستان انجام میدهد در بخش بازسازی آرامگاه این دانشمند بزرگ هرچه سریع‌تراقدام خواهند کرد.

علی اصغر مونسان، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایران گفت: «با توجه به اینکه مقبره ابوریحان البیرونی ویران شده و در وضعیت بدی قرار دارد با هماهنگی که معاونیت میراث‌فرهنگی با کشور افغانستان انجام میدهد در بخش بازسازی آرامگاه این دانشمند بزرگ هرچه سریع‌تر اقدام خواهیم کرد.»

به گزارش آژانس خبری دولت ایران، او افزود: «کشور ما تجربه خوبی در زمینه مرمت و بازسازی بناها و اماکن تاریخی دارد وکارشناسان برجسته‌ای نیز در این حوزه فعالیت می‌کنند. به این منظور در بازسازی اصولی مقبره ابوریحان البیرونی به کشورافغانستان کمک می‌کنیم تا شاهد مقبره‌ای در خور شأن این دانشمند برجسته این سرزمین باشیم.»

گفتنی است ابوریحان محمد بن احمد بیرونی، دانشمند و ریاضی‌دان برجسته سرزمین باستانی افغانستان در قرن چهارم و پنجم هجری شمسی است.اخبار مربوطه