سرکرده گروه طالبان پاکستان کشته شد

وی در ولایت کنر افغانستان در نتیجه یک انفجار جان باخت

سرکرده گروه طالبان پاکستان کشته شد

شهریار محسود رهبر گروه حکیم الله محسود وابسته به طالبان پاکستان، در نتیجه انفجار بمب جاسازی شده در کنار جاده ای کشته شد.

گروه مذکور با انتشار اطلاعیه ای اعلام داشت، بمب جاسازی شده در کنار جاده ای در ولایت کنر در افغانستان در خلال عبور موتر حامل محسود منفجر شده است.

بجای محسود که در انفجار بمب کشته شده است، مولانا ولی محمد یکی از معاونین وی انتصاب گردید.

سیف الله محسود یکی دیگر از سرکردگان گروه حکیم الله محسود که از گروه جدا شده بود، در نتیجه حمله گروه حقانی در دسامبر سال 2019 کشته شده بود.

محسود قبلا اظهار داشته بود که این گروه در سال 2019 در پاکستان 75 حمله ترتیب داده است.

گروه حکیم الله محسود در سال 2007 از سوی بیت الله محسود عضو عشیرت محسود از عشایر منطقه وزیرستان جنوبی پاکستان تشکیل یافته بود.

بیت الله مسعود در سال 2009 در نتیجه حمله امریکا با پهباد کشته شده و جای آنرا ملا فضل الله گرفته بود. عشیرت نیز از اینرو از گروه محسود حکیم الله جدا شده بود.

ملا فضل الله نیز در جون سال 2018 در حمله با پهباد کشته شده بود.

گروه حکیم الله محسود از سال 2014 بدین طرف در خارج از پاکستان فعالیت می نماید.اخبار مربوطه