علت شرایط امروزی منطقه فساد برانگیزی آمریکا و متفقینش است

رهبر دینی ایران روز گذشته دیداری غیرمنتظره با شیخ تمیم بن حامد آل ثانی امیر قطر در تهران داشت

علت شرایط امروزی منطقه فساد برانگیزی آمریکا و متفقینش است

رهبر دینی ایران روز گذشته دیداری غیرمنتظره با شیخ تمیم بن حامد آل ثانی امیر قطر در تهران داشت

آیت الله علی خامنه ای رهبر دینی ایران، اظهار داشت، علت شرایط امروزی منطقه فساد برانگیزی آمریکا و متفقینش است

دفتر خامنه ای با اعلام اینکه شرایط کنونی منطقه بیش از پیش نیازمند تقویت ارتباطات کشورهای منطقه است افزود، کشورهای منطقه باید تحت تاثیر القائات بیگانان قرار نگیرند

رهبر دینی ایران با اشاره به اینکه ایران بارها اعلام کرده و روحانی رییس جمهور هم صراحتاً گفته است، ایران آماده همکاری های نزدیکتر با کشورهای منطقه میباشد، تصریح کرد، البته برخی ها بخصوص آنهایی که از آن سر دنیا به این منطقه آمده اند، تمایل به گسترش همکاری های کشورهای منطقه ندارند ولی این موضوع ربطی به آنها ندارد و کشورها و ملت های منطقه، دیگر چنین تحکم ها و دخالت هایی را قبول نمی کنند.

خامنه ای شرایط کنونی منطقه را نامناسب دانسته و گفت: علت این وضعیت فسادانگیزی امریکا و رفقای او است و تنها راه مقابله با آن هم تکیه بر همکاری های درون منطقه یی است.

آل ثانی نیز با بیان اینکه درخصوص لزوم افزایش همکاریهای منطقه ای با خامنه ای کاملاً موافق است، گفت، معتقدیم باید گفت وگوهای جامع میان کشورهای منطقه برگزار شود.اخبار مربوطه