امضای موافقتنامه احداث خط آهن میان افغانستان و تاجکستان

افغانستان توسط این خط آهن با جمهوری تاجکستان و آسیایی میانه اتصال پیدا خواهد کرد

امضای موافقتنامه احداث خط آهن میان افغانستان و تاجکستان

افغانستان توسط این خط آهن با جمهوری تاجکستان و آسیایی میانه اتصال پیدا خواهد کرد

سخنگوی وزارت ترانسپورت افغانستان  در اینمورد گفته است که بر اساس این موافقتنامه، قرار است افغانستان از طریق خط آهن اصلی جلاالدین بلخی (کلخوزآباد) از بندر شیرخان به منطقه پنج پایان تاجکستان وصل شود.

او در ادامه سخنان خود چنین گفت: "موافقتنامه احداث خط آهن میان افغانستان و تاجکستان به امضا رسید. ما توسط این خط آهن با جمهوری تاجکستان و آسیایی میانه وصل می‌شویم . این از نگاه وصل منطقوی و اقتصادی به افغانستان اهمیت زیادی دارد.

بر بیناد این توافقنامه، مطالعات امکان‌سنجش امور تخنیکی و اقتصادی، طراحی، ساختمان، ساختن پل بر روی دریای آمو در نقطه سرحدی، ایستگاه خط آهن بندر شیرخان و ساختن خط آهن درمسیر مذکور، توسط تاجکستان انجام خواهد یافت.

مطابق این موافقتنامه هردو طرف اقدامات ضروری در جهت تسریع اتصال پروژه‌های خط آهن با شبکه خط آهن موجود بین دو کشور را روی دست می‌گیرند.اخبار مربوطه