حکومت قزاقستان استعفا داد

دولت قزاقستان با خواست نورسلطان نظربایف، رئیس جمهور این کشور استعفا کرد

حکومت قزاقستان استعفا داد

دولت قزاقستان به نخست‌وزیری باخیت‌جان ساگین‌تایف با خواست نورسلطان نظربایف، رئیس جمهور این کشور و به دلایل اقتصادی استعفا داد.

نظربایف در پیامی ضمن درخواست از دولت برای استعفا افزود: "امروز تصمیم مهمی برای کشور گرفته شده است. وضعیت اجتماعی و اقتصادی در سال‌های گذشته از ثبات برخوردار بوده اما در حال حاضر این مقدار کافی نیست".

وی همچنین اظهار داشت: "دو سال قبل در قانون اساسی اصحلاتی انجام دادیم. دولت و شهر دارای ها برای حل مسائل اجتماعی و اقتصادی اختیارات و استقلال عمل لازم را به دست آورد. تمامی برنامه‌های لازم دولت از جمله در حوزه‌های صنایع، زیربنا‌ها، صحت عامه وتعلیم وتربیه به تصویب رسید و اعتبارات لازم برای اجرای این برنامه‌ها در اختیار دولت قرار گرفت. اما برنامه‌ریزی دقیق‌ در این راستا انجام نشد. درآمد واقعی مردم افزایش نیافته و مخارج غذایی خانواده‌ها در حال افزایش است".

به تعقیب انتشار این پیام، وب سایت ریاست جمهوری قزاقستان اعلام کرد که استعفای دولت از سوی رئیس جمهور مورد قبول واقع شده و عسگر مامین، معاون نخست‌وزیر این کشور به صورت موقت نسخت‌وزیر خواهد بود و همچنین اعضای کابینه فعلی تا مشخص شدن دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد.اخبار مربوطه