صادرات 1.5 میلیارد کیلووات برق تاجکستان به اوزبیکستان

تاجکستان پس از 9 سال وقفه و طی ماه های اپریل-سپتامبر سال جاری حدود یک و نیم میلیارد کیلووات برق به اوزبیکستان صادر کرد

1095694
صادرات 1.5 میلیارد کیلووات برق تاجکستان به اوزبیکستان

تاجکستان در مقطع زمانی اپریل تا سپتامبر 2018 از خطوط انتقال رگار به گولچه اوزبیکستان یک میلیارد و 480 میلیون کیلووات برق صادر کرد.

شرکت دولتی "برق تاجک" طی اطلاعیه یی با اشاره به اینکه تاشکند در بدل هر کیلووات برق صادراتی از دوشنبه 2 سنت پرداخت کرد، آمده است: تاجکستان صادرات برق به اوزبیکستان را در ماه اوکتوبر برای تامین نیاز بازار داخلی متوقف کرد.

لازم به ذکر است صادرات برق تاجکستان به اوزبیکستان بعد از خروج این کشورها از سیستم واحد انرژی آسیای مرکزی در سال 2009 قطع شده بود.اخبار مربوطه