بین نیرو های افغان و پاکستان درگیری صورت گرفت

این جنگ در امتدار خط دیورند صورت گرفته است

1068988
بین نیرو های افغان و پاکستان درگیری صورت گرفت

در امتداد خط دیورند بین نیرو های افغان و پاکستان درگیری صورت گرفت.  سید غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید پس از ورود نیروهای سرحدی پاکستان به خاک های افغانستان نیرو های افغان نیز به سوی آنها شلیک کرده اند. 

جاوید می افزاید, جهت پایان دادن به این درگیری فعالیت های دیپلماتیک ادامه دارد. 

خط دیورند, که سرحد 2 هزار و 640 کیلومتری بین افغانستان و پاکستان در شمالشرق و جنوبغرب میباشد در سال 1893 میلادی طی موافقتنامه میان سیر مورتیمر دیورند وزیر امور خارجه هند برتانوی وقت و عبدالرحمن خان پادشاه افغانستان تعیین شده است. 

پاکستان, دیورند را سرحد قبول میکند. ولی افغانستان این را نمی پذیرد. از این رو بین نیروهای سرحدی دو کشور درگیری صورت میگیرد. 

رهبری اسلام آباد و کابل از مدت زمان طولانی بدین سو, یکدیگر را متهم به حمایت از گروه های هراس افگن در داخل سرحدات شان میکنند.اخبار مربوطه