ادعای ظریف در مورد ایدیلب

سخنان تلویزیونی محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران

ادعای ظریف در مورد ایدیلب

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به تعقیب مذاکره با اعضای کمیسیون عمران مجلس ایران در تلویزیون دولتی اینکشور ادعا کرد با کمترین ضرر و آسیب به مردم در تلاش خارج ساختن تروریستها از شهر ایدیلب هستند.

محمد جواد ظریف ضمن انتقاد از پیام توییتری دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مورد سوریه گفت: ترامپ میخواهد از آب گل آلود ماهی بگیرد و از این جو مبهم در راستای اهداف سیاست خارجی خود استفاده کند.

وزیر امور خارجه ایران ضمن اشاره به اینکه ترامپ در نزد افکار عمومی آمریکا وضعیت خوشایندی نداشته و یکبار دیگر با برداشتن گام هایی بر علیه مردم سوریه میخواهد تا وضعیت خود را بهبود بخشد گفت: آمریکایی ها در زمینه مبارزه با افراطی گرایی و تروریزم سابقه درخشانی ندارند.

محمد جواد ظریف ضمن اشاره به اینکه ترامپ نیز خود نشانه ایی از این سابقه ناخوشایند است تاکید کرد : آمریکا در زمینه سوریه باید بی طرف باشد و احدی نباید از وضعیت موجود در سوریه برای دستیابی به اهداف سیاست خارجی سو استفاده کند.

وزیر امور خارجه تورکیه در رابطه با روند صلح آستانه و کاهش بحران در سوریه نیز گفت: در حال حاضر آنهایی که در سوریه با افراطی گرایی و تروریزم مبارزه میکنند، باید به کار خود ادامه دهند.اخبار مربوطه