دستگیری 120 مهاجر غیرقانونی در ولایت وان تورکیه

نیروهای ژاندارم تورکیه 120 مهاجر غیرقانونی را در اولوسوالی باش‌ قلعه ولایت وان دستگیر کردند

دستگیری 120 مهاجر غیرقانونی در ولایت وان تورکیه

نیروهای ژاندارم تورکیه 120 مهاجر غیرقانونی را در اولوسوالی باش‌ قلعه ولایت وان دستگیر کردند.

نیروهای امنیتی تورکیه 120 تن از اتباع کشورهای افغانستان و پاکستان که از راه‌های غیر قانونی وارد کشور شده‌ بودند را در اولوسوالی باش‌ قلعه ولایت وان دستگیر کردند.

افراد مذکور که 39 تن از آنها اطفال هستند، پس از معاینه طبی در شفاخانه دولتی باش قلعه به اداره مهاجرت ولایت وان انتقال داده شدند.

گفتنی است عملیات‌ نیروهای تورکیه برای مقابله ورود و خروج غیرقانونی مهاجران در سراسر کشور ادامه دارد.اخبار مربوطه