تولد شش گانه گی ها درولایت تبریز ایران

یک خانم 23 ساله در ولادت اولش 4 دختر و دو پسر به دنیا آورد

981154
تولد شش گانه گی ها درولایت تبریز ایران

یک خانم 23 ساله تبریزی در ولادت اولش 4 دختر و دو پسر به دنیا آورد

در شهر تبریز ایران یک زن 23 ساله شش گانه گی ها را به دنیا آورد

شفاخانه ولادی نسایی الزهرای تبریز در سایت اینترنتی خود به خبر تولد شش گانه گیها جای داد

یک خانم 23 ساله تبریزی در ولادت  اولش 4 دختر و دو پسر به دنیا آورده است

این نوزادان در هفته  27-ام حاملگی به دنیا آمده و وضعیت جسمانی و صحی ایشان خوب است

وزن این نوزادان که با سزارین چشم به جهان گشودند، بین 580 گرام و 960 گرام  بوده استاخبار مربوطه