لغو اجرای ویزه بین ازبیکستان و تاجکستان

اجرای توافق‌نامه دوجانبه میان ازبیکستان و تاجکستان درباره لغو اجرای ویزه برای یک سفر 30 روزه شهروندان دو کشور آغاز شد

لغو اجرای ویزه  بین ازبیکستان و تاجکستان

وزارت امور خارجه ازبیکستان از آغاز روند اجرای توافق‌نامه دوجانبه با تاجکستان مبنی بر لغو قانون ویزه در سفرهای 30 روزه شهروندان دو کشور خبر داد.

طبق این توافق‌نامه میان تاشکند و دوشنبه که در حاشیه سفر رسمی شوکت میرضیایف، رئیس‌جمهور ازبیکستان به تاجکستان طی روزهای 9 و 10 ماه جاری امضا شده بود، شهروندان دو کشور پس از گذشته 17 سال می‌توانند به مدت یک ماه بدون اخذ ویزه به کشورهای همدیگر سفر کنند.

تنش بین دو کشور که طی سال‌های طولانی ادامه داشت، بعد از به قدرت رسیدن  میرضیایف کاهش یافته و روند عادی سازی روابط دوجانبه آغاز شده است.اخبار مربوطه