کنفرانس هنر خوشنویسی و تذهیب تورکیه در ایران

به همت موسسه فرهنگی یونس امره در ایران کنفرانس هنر خوشنویسی و تذهیب تورکیه در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار میشود

918375
کنفرانس هنر خوشنویسی و تذهیب تورکیه در ایران

موسسه فرهنگی یونس امره در ایران "کنفرانس هنر خوشنویسی و تذهیب تورکیه" را با حضور پروفسور اوغور درمان، محقق رشته خطاطی و پروفسور فاطمه چیچک درمان پژوهشگر تذهیب ترک در دانشگاه علامه طباطبایی تهران برگزاری میکند.

در این کنفرانس، پروفسور اوغور درمان 28 فبروری به شرح سیر تاریخی خوشنوسی سبک ترک و جایگاه کنونی آن را در انجمن خوشنویسان شیراز، خواهد پرداخت. این فارغ التحصیل رشته دواسازی از دانشگاه استانبول، در محضر استاد نجم الدین اوقیای هنر کتابت عثمانی را فراگرفته است.

وی در سال 1981 مشاور هنری در مرکز مطالعات تاریخ، فرهنگ و هنر اسلامی و عضو هیئت علمی دانشگاه معمارسینان بوده و جهت معرفی و شناسایی خوشنویسی ترک به قاهره، جده، شیکاگو، بغداد، کویت، اسلام آباد و تونس سفر کرده است.

پروفسور فاطمه چیچک درمان نیز در رشته تاریخ هنر از دانشگاه استانبول فارغ التحصیل شده و عضو هيئت علمی دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه مرمره بوده است.

این موسس رشته هنرهای سنتی ترک و تذهیب-مینیاتور، از محضر استاد سهیل انور، محسن دمیراونات و ریکات کنت و به شیوه استاد-شاگردی هنر تذهیب را آموخته است. وی مولف مقالات و کتب زیادی از جمله "موتیف‌های هنرهای تزئینی ترک" و "حلیه قاضی عسکر مصطفی عزت افندی" است.اخبار مربوطه