افزایش میزان نفت استخراج شده در جمهوری آذربایجان به 2 میلیارد تن

الهام علی‌اف، رئیس جمهور آذربایجان اعلام کرد میزان نفت تولید شده در اینکشور از زمان آغاز استخراج آن در سال 1846 به 2 میلیارد تن رسیده است

844211
افزایش میزان نفت استخراج شده در جمهوری آذربایجان به 2 میلیارد تن

الهام علی‌اف، رئیس جمهور آذربایجان طی سخنانی در مراسمی که به مناسبت افزایش میزان نفت تولیدی این کشور به 2 میلیارد تن با حضور مسئولین شرکت نفت جمهوری آذربایجان (سوکار) درمرکز فرهنگی حیدر علی‌اف درباکو، پایتخت اینکشور برگزار شد، گفت: "اولین نفت صنعتی جهان در سال 1846 درآذربایجان تولید شده و از آن زمان تاکنون در مجموع 2 میلیارد تن نفت از مناطق نفتی کشور استخراج شده است".

علی‌اف، همچنین درباره پروژه دهلیزگازجنوبی که قراراست گازاینکشوررابه اروپا انتقال کند، تصریح کرد: "این یک پروژه‌ جهانی است که ازسرمایه گذاری 40 میلیارد دالری برخورداراست. پروژه‌های میدان گازی شاه دنیز 2 و خط لوله قفقاز جنوبی تقریبا تمام شده است. همچنین بیش از 80 فیصد پروژه خط لوله انتقال گاز ترانس آناتولی (TANAP) نیز به اتمام رسیده است".

وی با یادآوری این که قراداد اداره میدان آذری-چراغ-گونشلی تا سال 2050 تمدید شده است، اظهارداشت: "ذخایرنفت ثبت شده ما 1.5 میلیارد تن و ذخایر گاز طبیعی نیز 2.6 تریلیون مترمکعب است. ولی نفت موجود 2 میلیارد تن وگاز طبیعی نیز 3 الی 4 میلیارد مترمعکب تخمین زده میشود. در میدان آذری-چراغ-گونشلی تا سال 2050 نفت تولید خواهد شد. مطمئن هستم که میدان شاه‌دنیزنیزازاین به بعد 100 سال دیگر فعالیت خواهد کرد".اخبار مربوطه