اوزبیکستان خواهان توقف خشونت علیه مسلمانان آراکان شد

دولت اوزبیکستان خواهان توقف خشونت اردو وبوداییان میانمارعلیه مسلمانان آراکان شد

806156
اوزبیکستان خواهان توقف خشونت علیه مسلمانان آراکان شد

دولت اوزبیکستان خواهان توقف خشونت اردو وبوداییان میانمارعلیه مسلمانان آراکان شد.

وزارت امورخارجه ازبکستان باانتشاربیانیه ای ضمن محکم کردن خشونت علیه مسلمانان آراکان میانمارخواستارپایان دادن به خشونت علیه آنها توسط اردووبودایی های افراطی شد.

دراین بیانیه همچنین آمده است:

"باید از خشونت جلوگیری و مشکلات پیش روی صلح برداشته شود. ازبکستان تصمیم گرفته است برای مردم آراکان کمک‌های اولیه را ارسال کند."

گفتنی است از روز 25 آگوست تاکنون هزاران مسلمان آراکانی کشته و بیش از 60 روستا به آتش کشیده شده است. هزاران تن دیگر نیز از راه های زمینی وبحری وارد بنگلادش شده وده هاهزارنفرنیزدرمناطق مرزی منتظ ورودهستند. دولت میانماراجازه ورودکمک های بشردوستانه به آوارگان مسلمان آراکان را نمیدهد.اخبار مربوطه