حمله توپخانه ای ارمنستان به مناطق مسکونی در جمهوری آذربایجان

نیروهای اردوی ارمنستان مناطق مسکونی در جمهوری آذربایجان را در نزدیکی خط مرزی بین دو کشور هدف آتش توپخانه قرار دادند

742896
حمله توپخانه ای ارمنستان به مناطق مسکونی در جمهوری آذربایجان

نیروهای اردوی ارمنستان مناطق مسکونی در جمهوری آذربایجان را در نزدیکی خط مرزی بین دو کشور هدف آتش توپخانه قرار دادند

وزارت دفاع جمهوری آذربایجان با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که نیروهای اردوی ارمنستان٬ مناطق مسکونی در ولایت های ترتر٬ آغدام و فضولی در آذربایجان را در نزدیکی خط مرزی بین دو کشور هدف آتش توپخانه قرار دادند.

در این بیانیه ضمن اشاره به اینکه حملات، تلفات جانی دربر نداشته، آمده است که نیروهای آذربایجان نیز به این حملات پاسخ متقابل دادند.

همچنین دربیانیه مذکورتصریح شده است: وزارت دفاع آذربایجان هشدارمیدهد که در صورت تکرارچنین حملاتی، مواضع ومناطق مختلف درارمنستان راهدف قرارخواهد داد.

6اخبار مربوطه